Gorenjska

Dogodki:

Kranjska Gora

Nova krožna turnokolesarska pot Juliana Bike

Datum: ponedeljek, 5. julij, 2021

Pretekli teden je pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani potekala uradna otvoritev nove krožne turnokolesarske poti Juliana Bike. Pot sledi filozofiji starejše pohodniške sestre Juliana Trail in je v osnovi del Slovenske turnokolesarske poti (STKP).

 

Sedem etap v povprečni dolžini 40 km obkroži Julijske Alpe, skupna dolžina kolesarske poti, ki vključuje tudi tri pristopne etape, je 290 km. Označena turnokolesarska pot Juliana Bike kolesarje popelje po lokalnih cestah, kolesarskih stezah, gozdnih poteh ali kolovozih in od obiskovalcev v občutljivih naravnih habitatih terja tudi precejšnje spoštovanje do narave, rastlin, živali in navsezadnje spoštovanja do lastnine domačinov, ki trajnostno sobivajo z vsemi naravnimi deležniki okolja.  

Ob uradni otvoritvi je Klemen Langus, koordinator skupnosti Julijske Alpe in direktor Turizma Bohinj, poudaril, da je daljinska pohodniška pot Juliana Trail postala zelo uspešen turistični produkt, ki je dosežek skupnega povezovanja in sodelovanja destinacij v skupnosti Julijske Alpe, in se nadaljuje z novim produktom Juliana Bike. Izpostavil je, da so tudi pri tem produktu destinacije, povezane v skupnost Julijske Alpe, delovale predvsem odgovorno in pazljivo: »Zato so se destinacije povezale s Planinsko zvezo Slovenije (PZS), ki je že razvila daljinsko turno kolesarsko povezavo, za katero ima vsa dovoljenja. Tako sta se PZS in skupnost Julijske Alpe dogovorili, da slednja prevzame odgovornost za soupravljanje in vzdrževanje dela te kolesarske poti, ki so jo poimenovali Juliana Bike. To je vsekakor začetek razvoja kolesarskega turizma v Julijskih Alpah, saj gre za primarno kolesarsko mrežo, ki bo v prihodnjih letih dobila nadgradnjo. Že prihodnje leto in v letu 2023 pripravljamo sekundarno in terciarno omrežje. Sekundarno bo povezovalo destinacije med seboj, terciarno bo potekalo po destinacijah. Tako bomo dobili dobro razvejano in urejeno mrežo kolesarskih poti, ki bodo zares lahko zadovoljile kolesarje vseh zmožnosti, znanja in opreme. Osrednji moto vseh omenjenih prizadevanj pa je in ostaja trajnostni vidik razvoja destinacij znotraj skupnosti Julijske Alpe.« 

Uradne otvoritve kolesarske poti se je skupaj s predstavniki turističnih destinacij in županov občin Julijskih Alp udeležila tudi direktorica STO, mag. Maja Pak, ki je v nagovoru pozdravila obogatitev ponudbe produkta aktivnih doživetij in kolesarskega turizma, za katerega povpraševanje v zadnjem obdobju izjemno narašča. Poudarila je pomen sodelovanja in povezovanja vseh partnerjev na destinacijah v projektu Juliana Bike, ki uresničuje zavezo k trajnostnemu razvoju turizma. 

 

 

© 2010 Dobro jutro, Slovenija. Vse pravice pridržane.
Izdelava: Humane tehnologije