rudniskostanovanje.jpg

Pismo o nameri za pripravo pet-zvezdičnega doživetja v Muzeju premogovništva Slovenije podpisano

Datum: četrtek, 4. oktober, 2018

V Zavodu za turizem Šaleške doline so kot avtentično doživetje, ki omogoča povezovanje obiskovalca na fizični, čustveni, izkustveni, spiritualni, intelektualni in družbeni ravni definirali "Kulinarično doživetje v Muzeju premogovništva Slovenije" ter v septembru skupaj s Premogovnikom Velenje in Gorenjem Gostinstvo podpisali pismo o nameri za pripravo pet-zvezdičnega doživetja v Muzeju premogovništva Slovenije. Skupaj bodo oblikovali posebno kulinarično doživetje, ki bo lokacijsko postavljeno 160 m pod zemljo v prostore Premogovništva Slovenije.

Slovenska turistična organizacija je objavila pilotni poziv za 5-zvezdična doživetja, ki se bodo tržila pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experience. Predmet poziva so doživetja, ki so visoko kakovostna, raziskovalna, avtentična in zelena ter omogočajo močno izraženo izkustveno noto z izredno dodelanim pristopom in storitvijo.

Zavod za turizem Šaleške doline, Premogovnik Velenje, Gorenje Gostinstvo in Muzej premogovništva Slovenije bodo vrhunsko kulinarično atrakcijo oblikovali po načelih turističnih doživetij in edinstvene ter avtentične zgodbe v turistično atrakcijo, ki bo v destinacijo pripeljala nove obiskovalce ter povečala njeno prepoznavnost kot destinacijo, ki jo je vredno obiskati in doživeti. Ključne skupine za nakup doživetij bodo podjetja z vabljenimi gosti, prestižni hotelski gosti vodilnih destinacij in "booking" gosti ter agencije. Projekt bo skladno z metodologijo STO pripravljen do konca leta 2018.

V Šaleški dolini se zavedajo, da lahko ponudijo pristen stik z lokalno skupnostjo, zanimive lokalne zgodbe, raznolika in avtentična doživetja tudi zahtevnim, odprtim in radovednim obiskovalcem, zato pripravljajo poleg drugih turističnih produktov še dva projekta "5 * doživetje socializma" in "5* doživetje usnjarstva in lončarstva v Šoštanju in Termah Topolšica".

Salomon2018Atomic 2018

© 2010 Dobro jutro, Slovenija. Vse pravice pridržane.
Izdelava: Humane tehnologije