Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Naj kopališče 2016

Datum: torek, 3. maj, 2016

 

1.    Organizator nagradne igre
Nosilec akcije je RTV Slovenija, Radio Slovenia International. Izvajalec nagradne igre Naj kopališče 2015 je podjetje NOVECO, Darja legat s.p., Krtina 114, 1233 Dob pri Domžalah.

2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra bo potekala od začetka maja do konca septembra.

3. Pogoji za sodelovanje
V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, ki v času trajanja nagradne igre oddajo svoj glas v akciji Naj kopališče na spletnem mestu www.dj-slovenija.si ali www.kopalisce.si in navedejo zahtevane podatke.
V primeru nepravilno ali nepopolno navedenih podatkov bo sodelujoči izločen iz sodelovanja in žrebanja.
Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar le enkrat tedensko.

4. Nagrade
Uporabniki se bodo s sodelovanjem v nagradni igri Naj kopališče 2016 potegovali za naslednje nagrade:

V tedenskih žrebanjih podarjamo: 10x majica Radio SI, vstopnice za kopanje na slovenskih kopališčih, praktične nagrade Zavarovalnice Triglav, 5x polletno naročnino na revijo Horizont in 5x promo paket Horizont.

Glavna nagrada ob koncu akcije: vikend paket za 2 osebi v Termah Paradiso (paket Vikend v raju)!

5. Žrebanje nagrad
Žrebanja nagrad bodo potekala tedensko (vsako sredo)  na sedežu družbe NOVECO, Darja Legat s.p.

Pri žrebu se upošteva vsak oddan glas posameznika.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletnem mestu www.dj-slovenija.si v roku 2 delovnih dni od dneva žrebanja. Nagrajenci bodo prejeli elektronsko pošto z obvestilom o prejemu nagrade.

Žrebanje nagrad ni javno. Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim algoritmom.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

6. Obveščanje nagrajencev
Izžrebanci bodo  z elektronskim sporočilom prejeli obvestilo o tem, da so bili izžrebani in zahtevo po oddaji osebnih podatkov. Uporabniki, ki ne bodo prejeli nagrade, o tem ne bodo obveščeni.

Izžrebanec je upravičen do nagrade, če pošlje elektronsko sporočilo z osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka) v roku 14 dni od prejetja obvestila o tem, da je bil izžreban.

Če organizator nagrade iz kakršnegakoli razloga (na strani nagrajenca) ne more podeliti nagrajencu, le-ta izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu izžrebancu.

7. Prevzem nagrad
Nagrajenci bodo nagrado prevzeli po pošti po dogovoru s podjetjem NOVECO, Darja Legat s.p. Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

V primeru mladoletnih nagrajencev se prevzem nagrad ureja z enim od staršev oziroma zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem prevzeti nagrado v skladu s pravili nagradne igre.

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v denarju.

8. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
S sodelovanjem v nagradni igri na spletnem mestu uporabnik potrdi strinjanje s pogoji za sodelovanje v nagradni igri. Uporabnik izrecno izjavlja, da se strinja, da se njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporabljajo za namene obveščanja o nagradni igri, v druge trženjske namene ter za namene promocijskih aktivnosti uredništva Dobro jutro, Slovenija, ter da dovoljuje njihovo objavo na spletnem mestu www.dj-slovenija.si.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahteva dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja marketinških akcij uredništva Dobro jutro, Slovenija, skladno z zakonom.

Organizator se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9. Razno
Z oddajo glasu za Naj kopališče 2016, sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša.

Organizator je izključno pristojen za reševanje pritožb v zvezi z nagradno igro.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Informacije
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.dj-slovenija.si.

V primeru težav ali nejasnosti prosimo kontaktirajte organizatorja na urednistvo@dj-slovenija.si.

© 2010 Dobro jutro, Slovenija. Vse pravice pridržane.
Izdelava: Humane tehnologije