Pravila in pogoji glasovanja

Datum: sreda, 18. december, 2019

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Naj wellness 2019/20 je podjetje Jernej Boh s.p., Gumnišče 50, 1291 Škofljica.

 

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 20.12. 2019 do 15.3.2020.

3. Pogoji za sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, ki v času trajanja nagradne igre oddajo svoj glas v akciji Naj wellness na spletnem mestu www.dj-slovenija.si in navedejo vse zahtevane podatke. Sodelujoči se strinjajo, da dovoljujejo uporabo posredovanih osebnih podatkov in so seznanjeni z namenom obdelave. V primeru nepravilno ali nepopolno navedenih podatkov bo sodelujoči izločen iz sodelovanja in žrebanja. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar le enkrat tedensko.

4. Nagrade

Uporabniki se bodo s sodelovanjem v nagradni igri Naj wellness 2019/20 potegovali za naslednje nagrade: bone za razvajanje v sodelujočih wellness centrih, praktična darila kozmetike Pevonia ter zavarovalnice Triglav in knjižne nagrade založbe Didakta.

5. Žrebanje nagrad

Žrebanja nagrad bodo potekala vsak teden na sedežu družbe Darja Legat s.p. Pri žrebu se upošteva vsak oddan glas posameznika. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletnem mestu www.dj-slovenija.si v roku 2 delovnih dni od dneva žrebanja. Nagrajenci bodo prejeli elektronsko pošto z obvestilom o prejemu nagrad in pogojih za prevzem nagrade. Žrebanje nagrad ni javno. Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim algoritmom. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

6. Obveščanje nagrajencev

Izžrebanci bodo z elektronskim sporočilom prejeli obvestilo o tem, da so bili izžrebani in zahtevo po oddaji osebnih podatkov. Uporabniki, ki ne bodo prejeli nagrade, o tem ne bodo obveščeni. Izžrebanec je upravičen do nagrade, če pošlje elektronsko sporočilo z osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka) v roku 14 dni od prejetja obvestila o tem, da je bil izžreban. Če organizator nagrade iz kakršnegakoli razloga (na strani nagrajenca) ne more podeliti nagrajencu, le-ta izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu izžrebancu.

7. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrado prevzeli po pošti po dogovoru s podjetjem Darja Legat s.p. Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo. V primeru mladoletnih nagrajencev se prevzem nagrad ureja z enim od staršev oziroma zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem prevzeti nagrado v skladu s pravili nagradne igre. Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v denarju. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

8. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v nagradni igri na spletnem mestu uporabnik potrdi strinjanje s pogoji za sodelovanje v nagradni igri in sporoči svoje osebne in druge podatke. Uporabnik izrecno izjavlja, da se strinja, da se njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporabljajo za namene obveščanja o nagradni igri, v druge trženjske namene ter za namene promocijskih aktivnosti uredništva Dobro jutro, Slovenija, ter da v primeru prejema nagrade dovoljuje njihovo objavo na spletnem mestu www.dj-slovenija.si in na drugih spletnih mestih organizatorja nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahteva dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja marketinških akcij uredništva Dobro jutro, Slovenija, skladno z zakonom. Organizator se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9. Razno

Z oddajo glasu za Naj wellness 2019/20, sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša. Organizator je izključno pristojen za reševanje pritožb v zvezi z nagradno igro. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Informacije

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.dj-slovenija.si.

V primeru težav ali nejasnosti prosimo kontaktirajte organizatorja na urednistvo@dj-slovenija.si.

© 2010 Dobro jutro, Slovenija. Vse pravice pridržane.
Izdelava: Humane tehnologije