Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Salomon

Datum: torek, 1. december, 2020

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Salomon smuči  (v nadaljevanju nagradna igra) je podjetje Jernej Boh s.p., Gumnišče 50. 1291 Škofljica

(v nadaljevanju izvajalec).

Naročnik nagradne igre je podjetje Amer Sports Austria GmbH, Podružnica v Trzinu, Peske 5, 1236 Trzin (v nadaljevanju naročnik).

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 7. decembra 2020 do 1. marca 2021.

3. Pogoji za sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki v času trajanja nagradne igre odgovorijo na nagradno vprašanje, ki je dosegljivo na spletnem mestu na spletnem mestu www.dj-slovenija.si in navedejo vse zahtevane podatke. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni izvajalca in naročnika nagradne igre in zaposleni v podjetjih, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

V primeru nepravilno ali nepopolno navedenih podatkov bo sodelujoči izločen iz sodelovanja in žrebanja. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

Sodelujoči se strinjajo, da dovoljujejo uporabo posredovanih osebnih podatkov izvajalcu in naročniku nagradne igre.

 

4. Nagrade

Nagrade podarja naročnik nagradne igre.

 

4.1 Nagradni sklad zajema

2x športna torba blagovne znamke Salomon

2x nahrbtnik blagovne znamke Salomon

2 x kapa blagovne znamke Salomon

 

Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z določilom 4. alineje 15. člena Zakona o dohodnini, če vrednost nagrade presega 42 EUR.

Denarno izplačilo ni mogoče, menjava nagrad ni mogoča.

 

5. Žrebanje nagrad

Žrebanja nagrad bodo potekala 15. januarja, 15. februarja in 2. marca na sedežu družbe.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletnem mestu www.dj-slovenija.si v roku 2 delovnih dni od dneva žrebanja. Nagrajenci bodo prejeli elektronsko pošto z obvestilom o prejemu nagrad in pogojih za prevzem nagrade. Žrebanje nagrad ni javno. Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim algoritmom. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

6. Obveščanje nagrajencev

Izžrebanci bodo z elektronskim sporočilom prejeli obvestilo o tem, da so bili izžrebani in zahtevo po oddaji osebnih podatkov. Uporabniki, ki ne bodo prejeli nagrade, o tem ne bodo obveščeni. Izžrebanec je upravičen do nagrade, če pošlje elektronsko sporočilo z osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka) v roku 14 dni od prejetja obvestila o tem, da je bil izžreban. Če organizator nagrade iz kakršnegakoli razloga (na strani nagrajenca) ne more podeliti nagrajencu, le-ta izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu izžrebancu.

7. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrado prevzeli po pošti oz. po dogovoru s podjetjem Jernej Boh s.p.

Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo. V primeru mladoletnih nagrajencev se prevzem nagrad ureja z enim od staršev oziroma zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem prevzeti nagrado v skladu s pravili nagradne igre. Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v denarju. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

8. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v nagradni igri na spletnem mestu uporabnik potrdi strinjanje s pogoji za sodelovanje v nagradni igri in sporoči svoje osebne in druge podatke. Uporabnik izrecno izjavlja, da se strinja, da se njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporabljajo za namene obveščanja o nagradni igri, v druge trženjske namene ter za namene promocijskih aktivnosti izvajalca in naročnika nagradne igre, ter da dovoljuje njihovo objavo na spletnem mestu www.dj-slovenija.si.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahteva dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov. Izvajalec se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9. Razno

S sodelovanjem v nagradni igri, sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša. Organizator je izključno pristojen za reševanje pritožb v zvezi z nagradno igro. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Informacije

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.dj-slovenija.si. V primeru težav ali nejasnosti prosimo kontaktirajte organizatorja na urednistvo@dj-slovenija.si.

© 2010 Dobro jutro, Slovenija. Vse pravice pridržane.
Izdelava: Humane tehnologije