Zanimivo

Nazaj na rubriko Zanimivo
okarček

PoLJUBA bo na Ljubljanskem barju reševala ogrožene vrste in njihov življenjski prostor

Datum: četrtek, 5. julij, 2018

Območje Natura 2000 Ljubljansko barje je območje mokrotnih in vlažnih habitatov. V zadnjih letih so se njihove površine občutno zmanjšale, zato so vrste, vezane na njih, postale še bolj ogrožene. Osrednji cilj projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja - travnikov s prevladujočo stožko, nižinskih ekstenzivnih gojenih travnikov in bazičnih nizkih barij.

Projektne aktivnosti so usmerjene tudi k varstvu ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate: orhideje Loeselove grezovke, metuljev strašničinega mravljiščarja in barjanskega okarčka, hrošča puščavnika, kačjega pastirja koščičnega škratca, dvoživke hribskega urha, edine slovenske avtohtone sladkovodne želve močvirske sklednice in kosca, travniške ptice selivke, za katero je Ljubljansko barje še do nedavnega predstavljalo najpomembnejše območje gnezdenja v vsej državi.

Štiriletni projekt v skupni vrednosti 4,12 milijona evrov je 80 odstotkov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostalih 20 odstotkov prispeva Republika Slovenija. Sredstva so v večini namenjena neposrednim ukrepom za izboljšanje stanja naravnega okolja in revitalizacijo kulturne krajine na 133 hektarih površine, aktivnosti projekta pa potekajo že vse od začetka leta. Večji del sredstev bo namenjen odkupu kritičnih zemljišč, saj je to najučinkovitejši način za zagotavljanje ustreznega upravljanja, omejevanja intenziviranja  kmetijstva ter ustreznega gospodarjenja z vodotoki in jarki, kar je nujno potrebno za  ohranitev izginjajočih avtohtonih vrst. Pri tem je potrebno poudariti, da ne gre le za ohranjanje navedenih vrst in habitatov, ampak bodo z ukrepi posredno vzpostavljeni tudi ugodni življenjski pogoji za ostale vrste, ki jih najdemo na barju.

»Odkupili smo prvih 16 hektarov kmetijskih zemljišč, v postopku odkupa pa je trenutno še nadaljnjih 8 hektarov. V teku je javno naročilo za storitev košnje, s katero bomo zagotovili ustrezno upravljanje s pridobljenimi površinami. Izbrali smo izvajalce raziskav v projekt vključenih ogroženih vrst, ki bodo zagotovili potrebne podatke o stanju populacij in oblikovali smernice za ustrezno upravljanje z njihovim habitatom. V kratkem bomo pričeli z odstranjevanjem invazivnih vrst, načrtujemo pa tudi obogatitev populacij barjanskega okarčka in puščavnika« je povedal Janez Kastelic, direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki je vodilni partner projekta.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) sodeluje pri vseh projektnih aktivnostih, predvsem pa je odgovoren za izboljšanje stanja ohranjenosti bazičnega nizkega barja z orhidejo Loeselovo grezovko v dolini Strajanov breg in izboljšanje stanja populacije metulja strašničinega mravljiščarja. Primož Glogovčan, višji naravovarstveni svetovalec: »Na tem območju bomo izvajali meritve talne vode, z namestitvijo prečnih pregrad bomo izboljšali namočenost tal. Opravili bomo tudi popise vegetacij in odstranjevali lesno zarast ter invazivne rastlinske vrste. Za zemljišča v dolini je v projektu predviden odkup. Izvedeni bodo tudi ukrepi za ohranjanje stanja populacije strašničinega mravljiščarja. S prilagojeno košnjo bomo izboljšali stanje njegovega habitata na 7 hektarjih, poleg tega pa ga ponovno vzpostavili na 5 hektarjih«.

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v okviru projekta izvaja aktivnosti za vrsto kosec (Crex crex) na območju Naravnega rezervata Iški morost. »Z različnimi praksami upravljanja bomo poskušali najti optimalne metode revitalizacije habitatov, prav tako bomo izvajali akcije zatiranja zlate rozge (Solidago canadensis sp.) in renaturacijo travnikov na območju grmišč. Populacija kosca je v zadnjih 20 letih na Ljubljanskem barju, predvsem zaradi intenziviranja kmetijstva, doživela upad za 85 %. Razlogi za zlom populacije so v napredujočem izsuševanju barja, intenzivnem gospodarjenju s travniki ter širjenju njivskih površin« je še izpostavil Tomaž Jančar, varstveni ornitolog.

Ob koncu projekta bo zaživela tudi nova 3 km dolga krožna pot namenjena informiranju in ozaveščanju obiskovalcev Ljubljanskega barja. Vzpostavljena bo na območju vstopne točke v krajinski park, Rakove Jelše. Obiskovalcem bo z različnimi multimedijskimi in interpretacijskimi orodji na urejenih postajah omogočeno spoznavanje značilnosti Ljubljanskega barja, avtohtonih živalskih in rastlinskih vrst in njihovega življenjskega prostora. Postaje bodo opremljene z lesenimi razglednimi ploščadmi, klopmi in stojali za kolesa. Predstavitve bodo prilagojene različnim skupinam obiskovalcev, za nadgradnjo obiska pa bo  vzpostavljena tudi povezava s spletno zbirko Barjanskih terenskih nalog. Posebna pozornost bo namenjena posameznikom z oviranostmi.  

Četrti partner projekta je Regionalna Razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), ki skrbi za administrativni del projekta. Od izredno uspešne prijave - odločitev o podpori s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je bila podana v rekordno kratkem času – manj kot štiri mesece po oddaji vloge, že 11. junija 2018 pa je bila z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) podpisana pogodba, do mesečnih administrativnih in finančnih poročil. RRA LUR poleg tega skrbi tudi za celotno področje komuniciranja projekta. Trenutno je v pripravi spletna stran, ki bo zaživela v jeseni, namenjena bo predstavitvi posameznih vrst in habitatov, še posebej pa spremljanju vseh aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta.

Nazaj na rubriko Zanimivo

Najnovejše v tej rubriki

Slovenija je najhitreje rastoča Evropska destinacija

diagram rasti
torek, 13. november 2018

Evropska potovalna komisija je objavila poročilo tretjega kvartala, v katerem je razvidno, da je Slovenija najhitreje rastoča Evropska destinacija v letošnjem letu.

Zlato za Slovensko turistično organizacijo na turistični borzi WTM London

Galactica_wellness
ponedeljek, 12. november 2018

Kampanja Zdrave vode Slovenske turistične organizacije je prejemnica zlate nagrade WTM International Travel & Tourism Awards v kategoriji »Best in Wellness« na globalni turistični borzi WTM v Londonu.

Body Worlds Vital

body worlds
sreda, 7. november 2018

Razstava Body Worlds Vital predstavlja človeško telo prek plastinantov oziroma ohranjenih pravih teles, od njegove zgradbe do celičnega sistema. Z razstavljenimi avtentičnimi človeškimi telesi in multimedijskimi prikazi razstava prikazuje, kakšno je telo, kadar je zdravo, v stanju ogroženosti ali obolelo. Zdrava telesa primerja z obolelimi oziroma s telesi v različnih zdravstvenih stanjih. Telesa na razstavi so razstavljena v gibanju.

LIFFe - ljubljanski mednarodni filmski festival

film
torek, 6. november 2018

Od 7. do 18. novembra v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Društvo turističnih novinarjev Slovenije z novo spletno stranjo

internetna-stran-tns.jpg
petek, 2. november 2018

Društvo turističnih novinarjev Slovenije (TNS) ima novo spletno stran www.turisticni-novinarji.si. Z njo želi društvo povečati svojo prepoznavnost v turistični strokovni in tudi širši javnosti.

Slovenija se predstavlja na najpomembnejši turistični borzi v Londonu

wtmlondon2018.jpg
petek, 2. november 2018

Ene najpomembnejših in globalno odmevnih borz turistične industrije, WTM London 2018, se bo od 5. do 7. novembra v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) udeležilo 36 podjetij in inštitucij. Slovenija se britanski in globalni turistični strokovni javnosti predstavlja kot privlačna destinacija za 5-zvezdična doživetja, še posebej na področju kulture.

Doživetja povezujejo udeležence Connections Adventure Slovenia

connections.jpg
torek, 30. oktober 2018

28. oktobra se je v Ljubljani pričel Connections Adventure, unikatni poslovni dogodek, ki je zaradi konceptualnega povezovanja v Slovenijo privabil 60 kupcev in ponudnikov storitev in organizatorjev butičnih, to je luksuznih turističnih potovanj.

Optimizem med slovenskimi zdravimi vodami tudi v času krompirjevih počitnic

Family-wellness-Termalija-Terme-Olimia-26.jpg
ponedeljek, 29. oktober 2018

V slovenskih naravnih zdraviliščih so se tudi letos pravočasno in temeljito pripravili na obisk številnih družin, ki bodo nekaj počitniških dni preživele v objemu zdravih termalnih voda in ob bogatih animacijskih programih. Ker so letošnje počitnice in prazniki umeščeni sredi tedna, tudi zaradi tega pričakujejo zelo dobro zasedenost vseh razpoložljivih kapacitet.

Krajinski park Debeli rtič je v enem mesecu dobil več kot 1.000 zaveznikov

13.png
ponedeljek, 29. oktober 2018

V morju Krajinskega parka Debeli rtič živi kar 41 redkih in ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst, nedavno pa se je pridružil tudi Skupnosti zavarovanih območij narave Slovenije. Zaveznik krajinskega parka lahko postanete tudi vi.

4. Miklavžev tek po "CIK-CAKU"

miklavzev_sprevod-2.jpeg
petek, 26. oktober 2018

Miklavžev tek po cik-caku je športno-rekreativna prireditev Mladinskega sveta Ravne na Koroškem. Gre za adrenalinski tek po 147 stopnicah, kateri poteka v začetku decembra.

© 2010 Dobro jutro, Slovenija. Vse pravice pridržane.
Izdelava: Humane tehnologije